Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

toniewszystko
1026 15d4
Reposted fromvandalize vandalize viameadowlarks meadowlarks
toniewszystko
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
toniewszystko

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul
toniewszystko
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain vianewbeginning newbeginning
toniewszystko
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viameadowlarks meadowlarks
toniewszystko
1419 c0f9
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianewbeginning newbeginning
toniewszystko
toniewszystko
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasurykatka surykatka
toniewszystko
3766 5c4c 500
toniewszystko
7404 a97a 500
toniewszystko
7727 711f
Reposted fromadzix69 adzix69
2626 31b2
7099 c40b 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasewkagold sewkagold
toniewszystko


me before entering stage
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
toniewszystko


closeup on stage
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
toniewszystko
7299 a261
Reposted fromarumhc arumhc
9382 86ba 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl