Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

toniewszystko
5588 d2a5
Reposted fromfungi fungi viashallowness shallowness
toniewszystko
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrispybones crispybones
toniewszystko
9905 fbb4
Reposted fromsqueamish squeamish viacrispybones crispybones
toniewszystko
9132 e215 500
Reposted fromQualinestii Qualinestii viacrispybones crispybones
toniewszystko
toniewszystko
6512 513c
Reposted fromsaiwala saiwala viaiamnotarobot iamnotarobot
toniewszystko
9067 eee5 500
Reposted fromjestemnikim jestemnikim vialaparisienne laparisienne
toniewszystko
7836 bd16
Reposted fromjestemnikim jestemnikim vialaparisienne laparisienne
toniewszystko
4669 ef1b
Reposted fromewakuacja ewakuacja vialaparisienne laparisienne
toniewszystko
6193 b09c 500

September 27 2016

toniewszystko
toniewszystko
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
toniewszystko
Czasami bierzemy na siebie całą winę, tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim "ja sobie jakoś poradzę". A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— "Czy wszystko da się zacząć od nowa?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
toniewszystko
Pogódź się z tym, co masz, bo może masz więcej, niż ci się wydaje.
— "Czy zatruwasz teraźniejszość goryczą, żałując rzeczy, które już się wydarzyły, i nie masz na nie wpływu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
toniewszystko
Pogłaszcz kota. Jeśli nie masz kota, to zastanów się co poszło nie tak
toniewszystko
Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń.
— Halina Poświatowska
toniewszystko
7282 d5f1
toniewszystko
1437 d6e2
Reposted fromagonya agonya viakaowiec kaowiec
toniewszystko

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl