Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2016

8574 06a1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasgrialux3 sgrialux3
toniewszystko
Reposted fromweightless weightless viasgrialux3 sgrialux3
toniewszystko
0589 82b3 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasgrialux3 sgrialux3
toniewszystko
5179 9afe 500
J. Słowacki "Kordian"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasgrialux3 sgrialux3
toniewszystko
3836 50cb 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viasgrialux3 sgrialux3
toniewszystko
toniewszystko
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaemalja emalja
toniewszystko
5536 b069 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemalja emalja
toniewszystko
7439 1f02
Reposted fromdelain delain viasgrialux3 sgrialux3

October 26 2016

toniewszystko
6014 7c76 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapouler pouler
toniewszystko
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
toniewszystko
4889 040a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapouler pouler
toniewszystko
9642 8008
Reposted fromwieczerza wieczerza viapouler pouler
toniewszystko
Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym
— Edward Stachura
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viapouler pouler
toniewszystko
5904 811e 500
Reposted frommoai moai viapouler pouler
toniewszystko
9222 ea16
toniewszystko
Reposted fromtfu tfu viawhippedcream92 whippedcream92
toniewszystko
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucisz ucisz
toniewszystko
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viawhippedcream92 whippedcream92
toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl