Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

toniewszystko
6784 9eba 500
toniewszystko
Reposted fromshakeme shakeme viaDzessik Dzessik
toniewszystko
Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viagregorczykm gregorczykm
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatoolong toolong
toniewszystko
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
2285 40f2 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaextrembunt extrembunt
toniewszystko
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viajustjustjust justjustjust
toniewszystko
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadeadly deadly
toniewszystko
Reposted fromillidan illidan viaRavDziki RavDziki
toniewszystko
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever viatoolong toolong
toniewszystko
3303 52e1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viahormeza hormeza
toniewszystko
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
toniewszystko
Reposted fromillidan illidan viaRavDziki RavDziki
toniewszystko
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viaenfermosmentales enfermosmentales
toniewszystko
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatyrlane satyrlane
toniewszystko
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
toniewszystko
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viapoisoned-life poisoned-life
toniewszystko
- (...) dlaczego płaczesz?
- Bo robisz mi smutek.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
toniewszystko
I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl